Konferencje

I Konferencja Naukowo-Techniczna

Problemy dynamiki obiektów infrastruktury transportowej „DYNTRANS”

Jelenia Góra, 27-29 września 2017

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń środowiska naukowego i przemysłowego, określenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań w związku z przystosowaniem sieci dróg kolejowych i samochodowych do zwiększonych prędkości i obciążeń z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami powodowanymi ruchem pojazdów. Celowi temu służyć mają prezentacje nowych koncepcji metod obliczeniowych i pomiarowych, wyników badań numerycznych i eksperymentalnych oraz prac wdrożeniowych, prezentacje technologii wibroizolacyjnych i ich zastosowań w praktyce, środków ochrony przed hałasem komunikacyjnym, urządzeń odzyskiwania energii drgań, aparatury diagnostycznej, itp.

 

Pliki do pobrania / linki:

- komunikat nr 1

- program konferencji

- artykuły opublikowane w Przeglądzie Komunikacyjnym 2017 / 9

- artykuły opublikowane w Przeglądzie Komunikacyjnym 2017 / 10

- fotografia pamiątkowa

 

 

Infrastruktura Transportu Szynowego