Konferencje

II Konferencja Naukowo-Techniczna

Dynamika obiektów infrastruktury transportowej "Dynatrans 2019"

Jelenia Góra, 6 - 8 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się problemami dynamiki w inżynierii kolejowej, drogowej i mostowej, a także w inżynierii pojazdów. W zamierzeniu Organizatorów, konferencja powinna umożliwić określenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań środowiska naukowego i gospodarczego, w związku z przystosowaniem sieci kolejowej i sieci dróg kołowych do zwiększonych prędkości i obciążeń z uwzględnieniem wymogów ochrony otoczenia przed hałasem i drganiami powodowanymi ruchem pojazdów. Celowi temu mają służyć prezentacje koncepcji metod obliczeniowych i pomiarowych, wyników badań numerycznych i eksperymentalnych oraz prac wdrożeniowych, prezentacje technologii wibroizolacyjnych i ich zastosowań w praktyce, środków ochrony przed hałasem komunikacyjnym, urządzeń odzyskiwania energii drgań, aparatury diagnostycznej, itp. Konferencja jest adresowana do pracowników nauki zajmujących się dynamiką eksperymentalną i teoretyczną oraz do inżynierów pracujących w branży kolejowej, drogowej i mostowej, a także do przedstawicieli gmin i samorządów zainteresowanych szeroko rozumianymi problemami dynamiki obiektów infrastruktury transportowej.

 

Tematyka konferencji:

- dynamika konstrukcji poddanych działaniu obciążeń ruchomych: dróg kolejowych, tramwajowych i kołowych, obiektów mostowych, tuneli, sieci trakcyjnych, rurociągów, kładek dla pieszych itp.,

- dynamika i aerodynamika pojazdów szynowych i drogowych,

- zagadnienia dynamiki kolei dużych prędkości,

- teoria i symulacja numeryczna drgań, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań między pojazdami, konstrukcją dróg i obiektów inżynieryjnych oraz podłożem,

- teoria i metody pomiarów drgań i hałasu komunikacyjnego,

- technologie wibroizolacyjne i technologie odzyskiwania energii drgań,

- kontrola drgań i monitoring konstrukcji.

 

Pliki do pobrania:

- program konferencji

- PK 2019/10, PK 2019/11

- fotografia pamiątkowa

 

 

Poprzednie konferencje:

 

- Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego, Jelenia Góra, 18-19.10.2018: PK 2018/10, fotografia pamiątkowa, program konferencji

- Problemy dynamiki obiektów infrastruktury transportowej „DYNTRANS”, Jelenia Góra, 27-29.09.2017: PK 2017/9, PK 2017/10, fotografia pamiątkowa, program konferencji

- Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego, Jelenia Góra 13-14.10.2016: PK 2016/10, PK 2016/11

- Drogi Kolejowe 2015, Jelenia Góra 21-23.10.2015: PK 2015/9

- Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych, Wrocław 15.06.2015: PK 2015/7

- Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego, Jelenia Góra 23-24.10.2014: PK 2014/9, PK 2014/10

- Kolej Izerska w aspektach historycznym, turystycznym i technicznym, Szklarska Poręba 11.07.2014: PK 2014/6

- Nowe koleje 2013, Wrocław 30.10.2013: PK 2013/11

- Techniczno-organizacyjne aspekty inwestycji na przykładzie linii kolejowej E59 Wrocław–Poznań, Wrocław 17-18.10.2013: PK 2013/10

- Zintegrowany system transportu miejskiego, Wrocław 12-13.05.2011: materiały konferencyjne

- Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego, Wrocław-Szklarska Poręba 14-15.10.2010: materiały konferencyjne

- Zintegrowany system transportu miejskiego, Wrocław 27-28.05.2010: materiały konferencyjne

- Zintegrowany system transportu miejskiego, Wrocław 23-24.10.2008: materiały konferencyjne

- Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego, Żmigród-Węglewo 29-30.05.2008: materiały konferencyjne

- Problemy modernizacji linii kolejowej E-30, Zamek Kliczków (koło Bolesławca) 8-9.11.2007: materiały konferencyjne

- Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego, Wrocław 26-27.10.2006: materiały konferencyjne

- Zintegrowany system transportu miejskiego, Wrocław 1-2.06.2005: materiały konferencyjne - cz.1; cz.2

- Technologie modernizacji i utrzymania linii kolejowych, Wrocław 3-4.06.2004: materiały konferencyjne - cz.1; cz.2

- Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego, Wrocław-Żmigród 5-7.06.2003: materiały konferencyjne - cz.1; cz.2

- Zintegrowany system miejskiego transportu szynowego, Wrocław 24-25.04.2003: materiały konferencyjne - cz.1; cz.2; cz.3; cz.4

- Drogi Kolejowe 2001, Wrocław-Żmigród 21-23.11.2001: materiały konferencyjne - cz.1a; cz.1b; cz.2; cz.3a; cz.3b; wnioski

- Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego, Wrocław-Żmigród 29-30.06.2000: materiały konferencyjne - cz.1; cz.2; cz.3

- Nowoczesne rozwiązania techniczne w komunikacji tramwajowej, Wrocław 31.05-2.06.2000: materiały konferencyjne - cz.1; cz.2; cz.3; cz.4

 

Infrastruktura Transportu Szynowego