Pracownia Kolejowa

Dydaktyka

Studia inżynierskie:

– rok III, sem.5: Koleje-podstawy (wykład 1 godz.; projekt 1 godz.)

 

specjalność Inżynieria Lądowa:

– rok III, sem.6: Koleje (wykład 1 godz.; projekt 2 godz.)

 

profil dyplomowania Drogi Kolejowe:

– rok III, sem.6: Koleje miejskie (wykład 1 godz.; projekt 1 godz.)

– rok IV, sem.7: Sterowanie ruchem i technologia robót kolejowych (wykład 1 godz.; projekt 1 godz.)

 

 
Studia magisterskie:

specjalność: Infrastruktura Transportu Szynowego

– rok I, sem.1: Drogi kolejowe (wykład 2 godz.; projekt 2 godz.; seminarium 1 godz.)

– rok I, sem.1: Metody komputerowe w drogach kolejowych (wykład 1 godz.; laboratorium 2 godz.)

– rok I, sem.1: BIM w budownictwie kolejowym (laboratorium 4 godz.)

– rok I, sem.2: Stacje kolejowe (wykład 2 godz.; projekt 2 godz.)

– rok I, sem.2: Teoria nawierzchni szynowych (wykład 2 godz.; laboratorium 1 godz.)

– rok I, sem.2: Technologia robót kolejowych (wykład 1 godz.; projekt 1 godz.; seminarium 1 godz.)

– rok I, sem.2: Koleje miejskie (wykład 1 godz.; projekt 1 godz.; seminarium 1 godz.)

– rok I, sem.2: Koleje przemysłowe albo użytku niepublicznego (wykład 1 godz.; projekt 1 godz.)

– rok II, sem.3: Eksploatacja kolei albo Sterowanie ruchem kolejowym (wykład 1 godz.; projekt 1 godz.)

– rok II, sem.3: Diagnostyka albo Trwałość i niezawodność dróg szyn. (wykład 1 godz.; laboratorium 1 godz.)

 


Organizacja studiów:
- opieka i pomoc dla każdego ze studentów ze strony kierownika i pracowników
- wycieczki dydaktyczne
- możliwość odpłatnego uczestnictwa w pracach badawczych
- tematy prac dyplomowych z zakresu inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych PLK oraz szynowej komunikacji

  miejskiej i regionalnej
 


Koło naukowe:
- Koło 1435

 


Zatrudnienie po studiach:
- w przedsiębiorstwie Polskie Linie Kolejowe - obecnie nieograniczone możliwości (modernizacja linii i stacji kolejowych,  

  dostosowanie do standardów europejskich w celu włączenia do europejskiej sieci kolei)
- w przedsiębiorstwach
współpracujących z PLK: przedsiębiorstwa budownictwa kolejowego, biura projektów kolejowych
- w przedsiębiorstwach prywatnych obsługujących transport szynowy i produkujących dla kolei
- w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej i zarządach komunikacji miejskiej
- w dużych zakładach przemysłowych posiadających własne koleje
- w całym zakresie budownictwa lądowego, ogólnego i przemysłowego