dr hab. in┐. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr, kierownik pracowni - H-3; pok. 1.18, tel. 320-23-32

e-mail: danuta.bryja@pwr.edu.pl


dr in┐. Rados│aw Mazurkiewicz - H3; pok.1.15, tel. 320-31-27

e-mail: radoslaw.mazurkiewicz@pwr.edu.pl


dr in┐. Jacek Makuch - H3; pok. 1.14, tel. 320-39-36

e-mail: jacek.makuch@pwr.edu.pl


dr in┐. Jaros│aw Zwolski - H3; pok. 1.17, tel. 320-45-56

e-mail: jaroslaw.zwolski@pwr.edu.pl

dr in┐. Igor Gisterek - H3; pok. 1.17, tel. 320-45-56

e-mail: igor.gisterek@pwr.edu.pl

dr in┐. Ewelina Kwiatkowska - H3; pok. 1.16, tel. 320-36-83

e-mail: ewelina.kwiatkowska@pwr.edu.pl


mgr in┐. Adam Hyli˝ski - H3; pok. 0.13, tel. 320-28-95

e-mail: adam.hylinski@pwr.edu.pl

 

 

Pracownicy emerytowani:


dr hab. in┐. Marek Kru┐y˝ski, em. prof. nadzw. PWr, - H3; pok. 1.18, tel. 320-23-32

e-mail: marek.kruzynski@pwr.edu.pl

 

dr in┐. Andrzej Piotrowski - H3; pok. 1.16, tel. 320-36-83

e-mail: andrzej.piotrowski@pwr.edu.pl

 

 

 

Doktoranci:


mgr in┐. Piotr Lalewicz - H3; pok. 1.13, tel. 320-45-49

e-mail: piotr.lalewicz@pwr.edu.pl

 

mgr in┐. Jŕdrzej Gonera - H3; pok. 1.13, tel. 320-45-49

e-mail: jedrzej.gonera@pwr.edu.pl

Pracownicy

Infrastruktura Transportu Szynowego